اخبار - مقام ولایت بادغیس

اخبار

  • ۶۰ تن پولیس محلی امروزسندهای فراغت را بدست آوردند

    رده : عمومی

    به روز دوشنبه ( ۲۵ قوس ) ۶۰ تن پولیس محلی طی محفل خاصی درمرکز ولایت لوگرسندهای فراغت شان را بدست آوردند، سمونوال محمدفیروز محرابی امرتعلیم وتربیه قوماندانی امنیه لوگر به آژانس باختر گفت که این سربازان مدت یک ماه درکندک تعلیمی وتربیتی پولیس...